psykoterapia espoo

Psykoterapia - ikkuna sisimpään

Minna Kirsi, Psykoterapeutti (ET)

Valviran hyväksymä psykoterapeutti

Kelan palveluntuottaja

Espoo, Latokaski

 

Psykoterapia on toimiva keino itseymmärryksen lisäämiseen, oman elämän muuttamiseen ja mahdollisuu-teen nauttia elämästä täysipainoisemmin. Useimmat ihmiset hakeutuvat psykoterapiaan kamppaillessaan elämässään joidenkin lukkiutuneiden, ongelmallisten tai ylitsepääsemättömältä tuntuvien asioiden kanssa. Psykoterapeutin kanssa yhdessä työstämällä on mahdollista ratkaista ongelmia, sekä luoda tyydyttävämpiä ihmissuhteita ja merkityksellisempi elämä.

 

Psykoterapiaan hakeutumiseen on monia syitä ja elämäntilanteita, jokaisen tilanne on yksilöllinen. Alla on lueteltu muutamia niistä tilanteista, joissa ihmiset etsivät apua psykoterapiasta:

 

  • erilaiset elämänkriisit

  • ahdistus, masennus, pelot, paniikkihäiriöt

  • seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset

  • ihmissuhdevaikeudet

  • ongelmat työssä tai opiskelussa

  • loppuunpalaminen, tyhjyydentunteet

 

Psykoterapiaan voi hakeutua myös äkillisissä elämänmuutoksissa,  sekä halutessaan ymmärtää itseään, tunteitaan ja toimintaansa aiempaa paremmin. Oma häpeä avun tarpeesta saattaa joskus olla estämässä yhteydenottoa, siitä huolimatta liikkeelle kannattaa uskaltautua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.