psykoterapia espoo
Psykoterapia voi laittaa liikkeelle monia positiviisia muutoksia elämässä

Hyödymme jokainen siitä, että opimme enemmän itsestämme, sekä siitä kuinka oma mielemme on rakentunut ja miten se toimii. Myös läheisemme hyötyvät näistä pyrkimyksistämme. Psykoterapian avulla voi saavuttaa mm. seuraavia asioita:

 

  • itseymmärryksen lisääntymisen

  • mahdollisuuksien ja valinnanvapauden lisääntymisen elämässä

  • vahvemman ja samalla realistisemman omanarvontunteen

  • paremman kyvyn spontaanisuuteen ja joustavuuteen

  • kasvaneen kyvyn tunnistaa, tuntea, nauttia ja ilmaista tunteita

  • lisääntyneet ihmissuhde- ja kommunikaatiotaidot

  • kokonaisemman kuvan itsestä ja omasta elämästä