top of page

PsykoterapiaN hyödyt

Psykoterapia voi laittaa liikkeelle monia positiivisia muutoksia elämässä

Psykoterapia auttaa ymmärtämään ja ratkaisemaan ongelmia lisäämällä tietoisuutta yksilön sisäisestä maailmasta ja sen vaikutuksista omaan elämään sekä ihmissuhteisiin. Hyödymme jokainen siitä, että opimme enemmän itsestämme, sekä siitä kuinka oma mielemme on rakentunut ja miten se toimii. Myös läheisemme hyötyvät näistä pyrkimyksistämme. Psykoterapian avulla voi saavuttaa mm. seuraavia asioita:

 

  • itseymmärryksen lisääntymisen

  • mahdollisuuksien ja valinnanvapauden lisääntymisen elämässä

  • vahvemman ja samalla realistisemman omanarvontunteen

  • paremman kyvyn spontaanisuuteen ja joustavuuteen

  • kasvaneen kyvyn tunnistaa, tuntea, nauttia ja ilmaista tunteita

  • lisääntyneet ihmissuhde- ja kommunikaatiotaidot

  • kyvyn hyväksyä epätäydellisyyttä

  • kokonaisemman ja realistisemman kuvan itsestä ja omasta elämästä

Lue lisää psykoanalyyttisen psykoterapian vaikuttavuudesta Suomen lääkärilehden artikkelista ja Helsingin Psykoterapiatutkimuksesta: Psykoterapioiden vaikuttavuus viiden vuoden seurannassa.

bottom of page