top of page

Psykoterapia

psykoterapia sopii niin tunneperäisiin huoliin kuin itsensä tutkimiseen ja löytämiseen

 

Psykoterapiaan hakeutumiseen on monia syitä ja jokaisen tilanne on yksilöllinen. Alla on lueteltu muutamia niistä syistä, joissa ihmiset etsivät apua psykoterapiasta:

  • erilaiset elämänkriisit

  • ahdistus, masennus, pelot, paniikkihäiriöt

  • seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset

  • ihmissuhdevaikeudet

  • ongelmat työssä tai opiskelussa

  • loppuunpalaminen, tyhjyydentunteet

  • tai vain kun haluaa ymmärtää itseään ja toimintamallejaan

 

Psykoterapiaan voi siis hakeutua niin äkillisissä elämänmuutoksissa, kuin halutessaan ymmärtää itseään, tunteitaan ja toimintamallejaan aiempaa paremmin. Oma häpeä avun tarpeesta saattaa joskus olla estämässä yhteydenottoa, siitä huolimatta liikkeelle kannattaa uskaltautua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Psykoanalyyttinen psykoterapia

Psykoanalyyttinen psykoterapia eroaa monista muista terapiamuodoista siinä, että se pyrkii persoonallisuuden ja tunnemaailman syvälliseen ymmärtämiseen. Psykoanalyyttinen psykoterapia on asteittain etenevä prosessi, joka vie oman aikansa. Siksi sitä pidetään pitkäkestoisempana terapiamuotona, jonka tulokset voivat olla elämää muuttavia. Pitkäkestoinen psykoanalyyttinen psykoterapia on satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen mukaan osoitettu tehokkaaksi esim. masennuspotilaiden hoidossa. Psykoanalyyttisen psykoterapian hyödyt ovat kuitenkin laaja-alaisia ja terapiamuoto toimii myös lyhytkestoisemmissa tarpeissa. Lue lisää psykoanalyyttisen psykoterapian vaikuttavuudesta Suomen lääkärilehden artikkelista ja Helsingin Psykoterapiatutkimuksesta: Psykoterapioiden vaikuttavuus viiden vuoden seurannassa.

 

 

Perustuu vuorovaikutukseen ja suhteessa olemiseen

Asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutussuhde on psykoterapian keskeisimpiä elementtejä. Terapeutti tarjoaa asiakkaalleen luottamuksellisen ja turvallisen psyykkisen tilan, jossa asiakkaan mielensisäinen maailma tulee osaksi asiakkaan ja terapeutin välistä vuorovaikutussuhdetta (nk. transferenssi). Tämä prosessi auttaa asiakasta asteittain tunnistamaan omia tiedostamattomia toimintamallejaan ja suhteessaolon tapojaan ja tultuaan niistä vähän kerrassaan tietoisemmaksi, kehittämään kyvykkyyttä niiden ymmärtämiseen ja muuttamiseen tai hyväksymiseen.

 

Psykoterapeutin valitseminen

Psykoterapia aloitetaan arviointitapaamisilla, joiden määrä vaihtelee tilanteesta riippuen. Nämä tapaamiset ovat hyvä keino kuulostella ja päättää haluaako aloittaa terapian ja tuntuuko vuorovaikutus toimivan riittävän hyvin juuri kyseisen terapeutin kanssa.  Asiakas saa näillä alkukäynneillä myös selkeämmän kuvan siitä, minkälaiseen terapiaan hän on hakeutumassa. Terapeutti puolestaan arvioi, minkälaiset mahdollisuudet asiakkaalla on hyötyä psykoterapiasta. On tärkeää valita psykoterapeutti, jonka kanssa kokee voivansa keskustella ja johon arvioi voivansa luottaa. Vaikuttavuustutkimukset ovat osoittaneet, että mitä parempi asiakkaan ja terapeutin välinen suhde on, sitä suurempi hyöty psykoterapiasta on asiakkaalle.

 

Haluatko lisää tietoa psykoanalyyttisesta psykoterapiasta?

 

Kysymyksiä ja vastauksia psykoterapiasta. (Therapeia-säätiön sivuilla)

 

 

bottom of page