top of page

MItä Psykoterapia edellyttää

Psykoterapia edellyttää mielenkiintoa itseen ja halua tarkastella, mitä itsessä tapahtuu

Terapian aloittaminen on usein iso päätös. Avun hakemiseen saattaa liittyä häpeän tunteita, tuntemattoman pelkoa tai epävarmuutta siitä, onko terapian aloittaminen ylipäätään toimiva ratkaisu. Usein ensimmäinen ylitettävä asia saattaakin olla oma häpeän tai vastustuksen tunne avun hakemiseen.

 

Psykoterapia edellyttää mielenkiintoa itseen ja siihen mitä itsessä tapahtuu. Se edellyttää halua tutkia omia mielenliikkeitä ja tunteita. Tarvitaan myös pyrkimystä rehellisyyteen ja suoruuteen, halukkuutta epämukavien tunteiden sietämiseen sekä motivaatioita tehdä muutoksia omassa elämässä. Itsensä ymmärtäminen lisää hyvinvointia ja se luo pohjan vahvemmalle ja realistisemmalle itsetunnolle. 

 

Koska muutokset vievät oman aikansa, on sitoutuminen terapiaan keskeinen tekijä psykoterapian vaikuttavuuden kannalta. Psykoterapia tarjoaa mahdollisuuden kestävään muutokseen elämän tärkeimmillä osa-alueilla. Nämä terapian edetessä ilmenevät muutokset perustuvat aivojen hermo-verkostojen konkreettiseen muuntumiseen psykoterapeuttisen vuorovaikutuksen seurauksena. Kuten kaikki uuden oppiminen, tämäkin psykologis-biologinen muuttuminen vie oman aikansa.

 

Alla linkki HUS:n sivuille, jossa voi tehdä kyselyn siitä, onko valmis aloittamaan pyskoterapian.

Psykoanalyyttisen psykoterapian aikaansaamasta muutoksesta automatisoituihin toimintamalleihin, terapian pitkäkestoisesta vaikuttavuudesta sekä muutoksen aivofysiologisesta pohjasta lisätietoa mm. alla olevista linkeistä:

bottom of page