top of page

Tunteet ovat informaatiota ja kertovat tarpeista


Vastasyntynyt lapsi ei ole 'tabula rasa', tyhjä mieli; vaan kuten muillakin lajeilla, meillä on synnynnäisiä tarpeita. Nämä tarpeet ilmenevät tunteina.

"Psykologiset potilaat kärsivät ensi sijassa tunteistaan. Keskeinen ero psykoanalyyttisten ja monien psykiatristen hoitomuotojen välillä on, että me uskomme tunteiden merkitsevän jotain."

"Tunnehäiriöt .. ovat seurausta epäonnistuneista yrityksistä tyydyttää tarpeita. Tunne-elämän häiriöistä parantuminen edellyttää potilaan täyttämättömän tarpeen (tarpeiden) käsittelemistä, koska ne aiheuttavat potilaan oireen."

"Psykologisen hoidon päätavoite on siten auttaa potilasta oppimaan parempia (toimivampia) tapoja täyttää tarpeitaan. Tämä puolestaan johtaa parempaan tunteiden säätelyyn. Psykiatrisessa hoitokäytännössä ei-toivottuja tunteita tukahdutetaan."

Mark Solms: Psykoanalyysin tieteellinen perusta. Psykoterapia-lehti 2018.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page